IPETA

Listado definitivo admitidos/excluidos alumnos/as trabajadores/asProgramas Recualificación y Reciclaje Profesional

Listado definitivo admitidos/excluidos alumnos/as trabajadores/asProgramas Recualificación y Reciclaje Profesional

18 June 2019

Listado definitivo admitidos/excluidos alumnos/as trabajadores/asProgramas Recualificación y Reciclaje Profesional

El OAL IPETA se pondrá en contacto con aquellos/as aspirantes seleccionados/as.